COMISIA DE DIALOG SOCIAL a Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice

I. Cadrul de reglementare
- Legea nr. 62/2011 - Dialogul Social, republicat─â, cu modific─ârile ╚Öi complet─ârile ulterioare ;
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare;
- Omdrap nr. 46/2013 privind înfiin┼úarea Comisiei de Dialog Social la nivelul MDRAP, modificat de Omdrap nr. 2059/21.12.2015;
- Regulamentul privind constituirea ┼či func┼úionarea Comisiei de Dialog Social la nivelul MDRAP adoptat în ┼čedin┼úa Comisiei din data de 29 aprilie 2013.

II. Scopul Comisiei de Dialog Social
Activitatea Comisiei de Dialog Social are caracter consultativ ┼či vizeaz─â, în principal:
- consultarea partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative, cu caracter economico-social, ale ministerului;
- asigurarea unor rela┼úii de parteneriat social între administra┼úie, patronate ┼či sindicate, care s─â permit─â o informare reciproc─â permanent─â asupra problemelor care apar┼úin domeniului de activitate al MDRAP.

III. Coordonarea activităţii Comisiei
Pre┼čedin┼úia Comisiei de Dialog Social este asigurat─â de Secretarul de Stat, care coordoneaz─â activitatea dialogului social ┼či rela┼úia cu Parlamentul, numit prin Omdrap.
În lipsa pre┼čedintelui Comisiei de Dialog Social, conducerea acesteia este asigurat─â de unul dintre reprezentan┼úii ministerului, membru al comisiei, desemnat de pre┼čedintele Comisiei, în func┼úie de proiectele de acte normative înscrise pe Ordinea de zi a ┼čedin┼úei.

IV. Organizarea Comisiei
Activitatea de secretariat a Comisiei de Dialog Social a MDRAP este asigurat─â de Direc┼úia General─â Juridic─â Rela┼úia cu Parlamentul - Serviciul Dialog Social ┼či Rela┼úia cu Parlamentul- Compartimentul Dialog Social ┼či Structuri Asociative.

V. COMPONENŢA CDS - MDRAP

Membri:

A. Reprezentanţii următoarelor structuri din MDRAP:
1. Direc┼úia General─â Dezvoltare Regional─â ┼či Infrastructur─â;
2. Direcţia Generală Administraţie Publică;
3. Direcţia Generală Programe Europene;
4. Direc┼úia General─â Management Financiar, Resurse Umane ┼či Achizi┼úii;
5. Direc┼úia General─â Juridic─â ┼či Rela╚Ťia cu Parlamentul;
6. Direcţia Comunicare;
7. Serviciul Audit Intern;
8. Corpul de Control al ministrului;
9. Unitatea de Politici Publice;
10. Direc╚Ťia Etic─â, Integritate ╚Öi Bun─â Guvernare;
11. Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă;
12. Gestiunea ┼či Protec┼úia Informa┼úiilor Clasificate;
13. Agen┼úia Na┼úional─â a Func┼úionarilor Publici;
14. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;
15. Inspectoratul de Stat în Construc┼úii;
16. Agenţia Naţională pentru Locuinţe;
17. Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A.
18. Agenţia Naţională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Prezen╚Ťa va fi solicitat─â în func╚Ťie de tematica înscris─â pe ordinea de zi a ╚Öedin╚Ťei
 

B. Reprezentanţii desemnaţi ai următoarelor confederaţii patronale:
1. Uniunea General─â a Industria┼čilor din România – UGIR;
2. Consiliul Na┼úional al Întreprinderilor Private Mici ┼či Mijlocii din România – CNIPMMR;
3. Confederaţia Patronală CONCORDIA.
4. Patronatul Na┼úional Român;
5. Confedera╚Ťia Na╚Ťional─â a Patronatului Român;
6. Confedera╚Ťia Patronal─â din Industrie, Agricultur─â, Construc╚Ťii ╚Öi Servicii din România CONPIROM
 

C. Reprezentanţii desemnaţi ai următoarelor confederaţii sindicale:
1. Confedera┼úia Na┼úional─â a Sindicatelor Libere din România - CNSLR- FR─é┼óIA;
2. Blocul Na┼úional Sindical – BNS;
3. Confedera┼úia Na┼úional─â Sindical─â ,,Cartel ALFA” – CNS ,,Cartel ALFA”;
4. Confedera┼úia Sindicatelor Democratice din România - CSDR;
5. Confedera┼úia Sindical─â Na┼úional─â MERIDIAN – CSN MERIDIAN.

D.a) Reprezentan┼úii structurilor asociative ale autorit─â┼úilor administra┼úiei publice locale(*), câte un reprezentant de la:
1. Uniunea Na┼úional─â a Consiliilor Jude┼úene din România - UNCJR;
2. Asocia┼úia Municipiilor din România - AMR;
3. Asocia┼úia Ora┼čelor din România - AOR;
4. Asocia┼úia Comunelor din România - ACoR.
b) Reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei, Protec┼úiei Sociale ┼či Persoanelor
Vârstnice-Cabinet ministru delegat pentru dialog social (*)
c) În func┼úie de tematica înscris─â pe ordinea de zi a ┼čedin┼úelor CDS, pre┼čedintele acesteia stabile┼čte participarea reprezentan┼úilor ┼či ai altor institu┼úii / organiza╚Ťii neguvernamentale (*).

_________________
(*) Cu statut de invitaţi.

Contact :
Secretariatul CDS-MDRAP - Serviciul de Dialog Social ╚Öi Rela╚Ťia cu Parlamentul
Tel. 021.314.96.55; 021.316.14.63 Fax. 021.319.86.82
E-mail: dorin.ciomag@mdrap.ro; cdssaapl@gmail.com

Actualizat Joi, 14 Ianuarie 2016
Subsectiuni