Bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei

In anul 2011 nu s-au primit bunuri cu titlu gratuit cu prilejul actiunilor de protocol de catre demnitarii MDRT din categoriile necesar a fi declarate si prezentate la conducatorul institutiei conform Legii 251 / 2004.

Actualizat Miercuri, 11 Iulie 2012