In perioada 2021-2027, Romania va beneficia de asistenta financiara comunitara nerambursabila pentru dezvoltarea de programe si proiecte de cooperare teritoriala europeana, avand ca scop dezvoltarea echilibrata a intregului teritoriu comunitar, prin incurajarea cooperarii si schimbului de bune practici intre toate regiunile Uniunii Europene.

In perioada 2014-2020, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice gestioneaza, in calitate de Autoritate de Management, Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria. in vederea pregatirii participarii Romaniei in noul program de cooperare transfrontaliera la granita romano-bulgara aferent perioadei de programare 2021-2027, cele doua state membre au decis infiintarea unui Grup Comun de Lucru pentru Planificare si Programare Strategica. Grupul de Lucru cuprinde reprezentanti de la nivelul granitei, precum si actori cheie relevanti de la nivel local, regional si national din domeniile preconizate a primi finantare prin viitorul program. Grupul de Lucru va avea atributii in planificarea strategica de la nivelul ariei eligibile si a programarii utilizarii asistentei comunitare alocate programului pentru perioada 2021-2027.

Pentru asigurarea unui cadru transparent de colaborare institutionala, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice relanseaza procesul de selectie a ONG-urilor din domeniile protectia mediului/mediul de afaceri, care vor face parte din Grupul Comun de Lucru pentru Planificare si Programare Strategica, prin publicarea anuntului de intentie impreuna cu criteriile de selectie.

Organizatiile interesate sunt invitate sa transmita scrisorile de intentie privind participarea ca membru in Grupul Comun de Lucru pentru Planificare si Programare Strategica, insotite de documentele mentionate in anuntul de intentie, pana la data de 22.10.2018.

Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati:

Publicat Vineri, 5 Octombrie 2018