Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, pentru a lua în considerare nivelul contractărilor pentru fiecare axa prioritară, atingerea indicatorilor și deciziile Comisiei Europene,  a elaborat o propunere de modificare a Programului care include, printre altele:

  • Modificarea indicatorilor financiari aferenți cadrului de performanță (Decizia Comisiei Europene C(2018) 652).
  • Revizuirea alocărilor financiare la nivel de Axă prioritară/ categorie de intervenție, urmare Deciziei CCM nr. 69/16.02.2018, pentru a reflecta situația curentă la nivelul programului, după contractarea proiectelor selectate după primul apel pentru propuneri de proiecte și a proiectelor strategice.

Documentul modificat al Programului, cu toate modificările evidențiate se gasește atașat prezentului anunț.

Publicat Joi, 18 Octombrie 2018