POR: a fost semnat Actul Aditional la Acordul de Finantare a Initiativei pentru IMM in Romania

Luni, 22 Octombrie 2018

Viceprim-ministrul Paul St─ânescu, ministrul dezvolt─ârii regionale ┼či administra┼úiei publice, a semnat ast─âzi, 22 octombrie, Actul Adi┼úional la Acordul de Finan┼úare a Ini┼úiativei pentru IMM în România.

Prin acest document, Fondul European de Investi┼úii (FEI) pune la dispozi┼úia b─âncilor o sum─â de pân─â la 150 de milioane de euro, în vederea încuraj─ârii investi┼úiilor, prin acordarea de împrumuturi c─âtre investitori.

Pe data de 20 octombrie 2016, între România, prin Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice (în calitate de Autoritate de Management a Programului Opera╚Ťional Regional-POR) ╚Öi FEI, a fost semnat un Acord de finan╚Ťare cu privire la Ini╚Ťiativa IMM din România, pentru stabilirea condi╚Ťiilor de participare a României la Ini╚Ťiativa IMM - Instrumentul de Garantare Neplafonat─â ╚Öi a temeiului în baza c─âruia FEI gestioneaz─â contribu╚Ťia României la Instrumentul de Garantare Neplafonat─â. Un an mai târziu, pe 31 decembrie 2017, perioada de angajament ╚Öi perioada de punere în aplicare a Acordului de Finan╚Ťare au expirat.

Între timp, a intrat în vigoare Regulamentul UE 2018/1046 („Regulamentul Omnibus”), care ofer─â, între altele, posibilitatea de a folosi Fondul European de Dezvoltare Regional─â (FEDR, care finan╚Ťeaz─â Programul Opera┼úional Regional, gestionat de MDRAP) pentru a asigura contribu╚Ťia financiar─â la garan╚Ťiile neplafonate pân─â în 31 decembrie 2023.

┼óinând cont de implementarea cu succes de pân─â acum a Ini╚Ťiativei IMM în România, Autoritatea de Management ╚Öi-a exprimat interesul pentru alocarea unor resurse suplimentare în sum─â de pân─â la 150 de milioane de euro (prin act adi┼úional). FEI ╚Öi b─âncile creditoare vor conveni asupra unei perioade de disponibilitate (de regul─â, de pân─â la 3 ani), pe durata c─âreia tranzac╚Ťiile pot fi incluse în portofoliu ╚Öi care se încheie nu mai târziu de 31 decembrie 2023.

* * *

Programul Opera╚Ťional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele opera╚Ťionale din genera╚Ťia 2014-2020 implementate în România, cofinan╚Ťate din fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii ┼či gestionate de MDRAP, în calitate de Autoritate de Management.

POR 2014–2020 are ca obiectiv general cre┼čterea competitivit─â┼úii economice ┼či îmbun─ât─â┼úirea condi┼úiilor de via┼ú─â ale comunit─â┼úilor locale ┼či regionale, prin sprijinirea dezvolt─ârii mediului de afaceri, infrastructurii ┼či serviciilor, pentru dezvoltarea durabil─â a regiunilor, astfel încât acestea s─â-┼či poat─â gestiona în mod eficient resursele ┼či s─â-┼či valorifice poten┼úialul de inovare ┼či de asimilare a progresului tehnologic.