Modificari legislative privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Joi, 21 Iunie 2018

Guvernul a aprobat astăzi, 21 iunie, o Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene.

În prezent, orizontul de timp pentru care se elaboreaz─â planul urbanistic general este de 10 ani, iar, potrivit legii în vigoare, termenul s─âu de valabilitate se prelunge╚Öte o singur─â dat─â, pe baz─â de hot─ârâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucure╚Öti, pân─â la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, dar f─âr─â a se dep─â╚Öi 10 ani de la expirarea termenului de valabilitate.

Din cauza dificult─â╚Ťilor de finan╚Ťare ╚Öi a duratelor lungi de avizare impuse de actualul sistem de avize, acorduri ╚Öi evalu─âri de impact, la nivelul teritoriului na╚Ťional exist─â un num─âr semnificativ de planuri urbanistice generale care sunt în curs de actualizare, dar vor expira f─âr─â a mai putea fi prelungite. Potrivit informa╚Ťiilor ob╚Ťinute de la autorit─â╚Ťile administra╚Ťiei publice locale, în anul 2018 vor expira cca 48% din totalul planurilor urbanistice generale, în 2019 cca 6%, iar în 2020 cca 7 %.

Astfel, pentru a nu expira valabilitatea documenta╚Ťiilor de urbanism ╚Öi a bloca autorizarea lucr─ârilor de construc╚Ťii la obiective de investi╚Ťii publice ╚Öi private, se propun urm─âtoarele:

• prorogarea termenului limit─â de 30 decembrie 2018 pentru prelungirea valabilit─â╚Ťii pentru planurile urbanistice generale elaborate ┼či aprobate anterior anului 2003;

• prelungirea valabilit─â╚Ťii planurilor urbanistice generale elaborate dup─â anul 2003, pân─â la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, în vederea elimin─ârii poten╚Ťialelor situa╚Ťii de blocaj, în cazurile în care elaborarea/actualizarea este întârziat─â fa╚Ť─â de termenul estimat de autorit─â╚Ťile administra╚Ťiei publice, ca urmare a procedurilor lungi de achizi╚Ťii publice, ob╚Ťinere de avize ╚Öi acorduri, evaluare strategic─â de mediu;

• extinderea de drept a valabilit─â╚Ťii documenta╚Ťiilor de amenajarea teritoriului ╚Öi urbanism pentru investi╚Ťiile care au început procedura de actualizare în timpul perioadei de valabilitate, pân─â la finalizarea acestora, dac─â:

- în timpul perioadei de valabilitate a fost început─â procedura de autorizare a execut─ârii unor lucr─âri de construire/desfiin╚Ťare,

- a fost demarat─â punerea în aplicare a reglement─ârilor privind circula╚Ťia juridic─â a terenurilor, stabilirea ╚Öi delimitarea teritoriului intravilan sau delimitarea zonelor afectate de servitu╚Ťi publice,

- au fost ini╚Ťiate obiective de investi╚Ťii de modernizare ╚Öi/sau dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare.

De asemenea, pentru a evita eventualele situa╚Ťii de blocaj ca urmare a nefinaliz─ârii studiilor de specialitate ╚Öi pentru a asigura continuarea profesionaliz─ârii func╚Ťionarilor publici care îndeplinesc sarcinile prev─âzute de lege pentru func╚Ťia de arhitect ╚Öef, se propune prorogarea cu cinci ani a termenului în care ace╚Ötia pot s─â-╚Öi completeze studiile de specialitate.

În aceste condi┼úii, se preconizeaz─â ca, odat─â cu intrarea în vigoare a noilor prevederi, s─â aib─â loc o îmbun─ât─â┼úire a activit─â┼úii autorit─â╚Ťilor administra┼úiilor publice în domeniul amenaj─ârii teritoriului, urbanismului ╚Öi autoriz─ârii construc┼úiilor ╚Öi asigurarea unui cadru optimizat ╚Öi mai predictibil pentru implementarea proiectelor de investi╚Ťii publice ╚Öi private.

De asemenea, odat─â cu elaborarea ╚Öi aprobarea codului urbanismului, amenaj─ârii teritoriului ╚Öi construc╚Ťiilor, legisla╚Ťia în domeniu se va unifica ╚Öi simplica astfel încât s─â devin─â un instrument eficient atât pentru investitori, cât ╚Öi pentru autorit─â╚Ťile publice locale. Demersul beneficiaz─â ┼či de sprijinul Uniunii Europene, printr-un proiect finan╚Ťat prin Programul Opera┼úional Capacitate Administrativ─â ┼či se va implementa într-o perioad─â de 3 ani, rezultatele urmând s─â fie comunicate permanent publicului.