programe social-culturale si sportive derulate de ministerul dezvoltarii regionale si Administratiei Publice

Politica Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Administratiei Publice în domeniul construcţiilor de interes public are ca obiectiv dezvoltarea mediului urban, rural şi mic urban din punct de vedere social cultural şi sportiv.

În acest scop se deruleazã prin Compania Naţionalã de Investiţii SA, unitate subordonatã ministerului, o serie de programe social-culturale şi sportive prezentate în subsecţiunile de mai jos.

 1. Programul “Săli de sport”
 2. Programul “Bazine de înot”
 3. Programul “Patinoare artificiale”
 4. Programul prioritar naţional pentru aşezăminte culturale

Sãli de sport

Programul construire săli de sport

Programul, început în 2002, vizează construirea de săli de sport, atât în mediul urban cât şi rural, în scopul garantării accesului la facilităţile moderne de practicare a sporturilor, în conformitate cu normele şi standardele europene.

Prin acest program, au fost construite săli de sport cu o capacitate de 50 locuri. Ulterior, pentru a se putea răspunde necesităţilor diferite între mediul urban şi cel rural, începând cu anul 2005, au fost lansate 2 noi proiecte tip, cu următoarele caracteristici:

 • săli de sport cu o capacitate de 150 locuri;
 • săli de educatie fizică cu o capacitate de 50 de locuri.

Programul este reglementat prin Hotărârea de Guvern nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului Săli de Sport prin Compania Naţională de Investiţii S.A.

Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul Companiei Naţionale de Investiţii S.A., www.cni.com.ro.

Consolidare si reabilitare Sãli de sport existente, construite înainte de anul 2000

Programul de reabilitare şi consolidare a sălilor de sport construite înainte de anul 2000 a demarat ca urmare a solicitărilor venite din partea autorităţilor publice locale, în anul 2005. Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea condiţiilor pentru practicarea sportului în şcoli precum şi asigurarea confortului termic optim necesar pentru practicarea activităţilor sportive.

Programul este reglementat prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 1007/27.06.2005 precum şi prin Hotărârea de Guvern nr. 818/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului Săli de Sport prin Compania Naţională de Investiţii S.A.

Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul Companiei Naţionale de Investiţii S.A., www.cni.com.ro.

Bazine de înot

Programul “Bazine de înot”

Obiectivul programului este reabilitarea bazinelor de înot existente, finalizarea structurilor începute şi construirea de bazine de înot. Se pot promova 3 tipuri de bazine:

 • Bazine olimpice
 • Bazine de polo
 • Bazine didactic-şcolare

Programul este reglementat prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 677/2007 privind aprobarea Programului Bazine de înot realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. cu modificarile si completarile ulterioare şi prin HG nr. 414/2007 privind aprobarea normelor metodologice pentru derularea Programului Bazine de înot realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul Companiei Naţionale de Investiţii S.A., www.cni.com.ro.

Patinoare artificiale

Programul “Patinoare artificiale”

Obiectivul programului este construirea de patinoare artificiale noi, finalizarea structurilor începute si reabilitarea patinoarelor artificiale existente. Se promovează 3 tipuri de patinoare artificiale, respectiv:

 • patinoare artificiale pentru competitii interNaţionale, cu caracter multifunctional  cu un numãr minim de 5.000 locuri;
 • patinoare artificiale pentru competitii interne/interNaţionale cu cel mult 3500 locuri;
 • patinoare artificiale didactic-şcolare şi de agrement.

Programul este reglementat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei nr. 1481/2008 privind aprobarea Programului Patinoare artificiale realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. - S.A. şi prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei nr. 1553/2008  privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului Patinoare artificiale, realizat prin Compania Naţionala de Investiţii C.N.I. - S.A.

Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul Companiei Naţionale de Investiţii S.A., www.cni.com.ro.

Programul prioritar naţional pentru aşezăminte culturale

Programul are 4 obiective:

a) finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban
b) reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban
c) reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural
d) proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale, din mediul rural şi mic urban, în localităţile unde nu există asemenea instituţii

Programul este reglementat prin:

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale cu modificarile şi completările ulterioare
 • Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 1328/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public, din mediul rural şi mic urban – obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin CNI-SA.
 • Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 1327/2011 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public, din mediul rural şi mic urban – obiectiv finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban, realizat prin CNI-SA.

Programul se accesează în cadrul sesiunilor de depunere de dosare cu respectarea prevederilor din Ghidurile Operationale:

 • Ghid operaţional pentru realizarea obiectivului finalizarea lucărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban - (Ordin nr. 1150/11.03.2011)
 • Ghid operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban – (Ordin nr. 1151/11.03.2011)
 • Ghid operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural- (Ordin nr. 1152/11.03.2011)
 • Ghid operaţional pentru realizarea obiectivului proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale din mediul rural şi mic urban, în localităţile în care nu există asemenea instituţii (Ordin nr. 1153/11.03.2011)

Sesiuni de depunere a proiectelor

Rezultatele evaluarii si selectiei proiectelor având ca obiectiv proiectarea si construirea de sedii pentru asezãminte culturale de drept public, din mediul rural si mic urban - sesiunea 04.07.2007 - 04.08.2007:

Rezultatele evaluarii si selectiei proiectelor având ca obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezãmintelor culturale din mediul mic urban - sesiunea 04.07.2007 - 04.08.2007:

Rezultatele evaluarii si selectiei proiectelor având ca obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezãmintelor culturale din mediul mic urban şi rural - sesiunea 14.04.2011 – 15.06.2011:

Pentru mai multe informaţii accesaţi site-ul Companiei Naţionale de Investiţii S.A., www.cni.com.ro.


Situatia decontarilor:

Actualizat Vineri, 20 Septembrie 2013