GRUPAREA EUROPEANĂ DE COOPERARE TERITORIALĂ
“RETEAUA EUROPEANĂ DE CUNOSTINTE IN URBANISM” (GECT EUKN)

http://www.eukn.org/

Reţeaua Europeană de Cunoştinţe în Urbanism (EUKN) este o platformă europeană care are drept obiectiv consolidarea coeziunii, competitivităţii şi sustenabilităţii oraşelor, asigurând schimbul de informaţii între principalii actori de la diverse niveluri de decizie.

Participarea României în cadrul EUKN datează din anul 2008, înscriindu-se în contextul demersurilor instituţiei noastre de sprijinire a implementării principiilor Cartei de la Leipzig privind oraşul european durabil în România, prin valorificarea experienţelor şi cunoştinţelor disponibile în domeniu pentru promovarea abordării integrate în cadrul politicilor urbane.

EUKN răspunde nevoilor identificate la nivelul Uniunii Europene în contextul imperativului de creştere a coeziunii economice şi sociale prin gestionarea corespunzătoare a specificităţilor regionale, reţeaua fiind dezvoltată cu sprijinul DG REGIO, DG Mediu, DG Justiţie şi DG Cercetare ale Comisiei Europene, precum şi cu implicarea altor organisme internaţionale - Programul Naţiunilor Unite pentru Aşezări Urbane, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Consiliul Europei, ESPON, URBACT II, EUROCITIES, etc.

După şapte ani de cooperare interguvernamentală între ministerele responsabile cu urbanismul din zece state europene, iniţiativa EUKN a atins un nou nivel sub un nou statut juridic, de grupare europeană de cooperare teritorială cu sediul social în Olanda, care permite diversificarea activităţilor reţelei, conferă o mai mare sustenabilitate a acesteia şi face posibilă implicarea în proiecte cu finanţare europeană.

Actualizat Joi, 13 Decembrie 2012
Subsectiuni