PLANIFICARE SPAȚIALĂ PENTRU MAREA NEAGRĂ

Ministerul Dezvoltării Regionale; Administrației Publice şi Fondurilor Europene coordonează implementarea proiectului „Planul maritim spațial comun pentru Marea Neagră - zona transfrontalieră Romania-Bulgaria” (MARSPLAN-BS) al cărui scop este de a contribui la asigurarea unei abordării comune integrate pentru întreaga arie transfrontalieră România-Bulgaria a Mării Negre în vederea implementării în cele două țări a prevederilor Directivei 2014/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim (directiva a fost transpusă prin Ordonanța nr. 18/2016 privind amenajarea spaţiului maritim).

Proiectul „Planul maritim spațial comun pentru Marea Neagră - zona transfrontalieră Romania-Bulgaria” (MARSPLAN-BS) are în vedere următoarele obiective :

  • sprijinirea implementării Directivei de planificare maritimă spațială,
  • crearea unui cadru instituțional pentru planificarea maritimă spațialătransfrontalieră;
  • consolidarea cooperării transfrontaliere și schimbul de informații dintre România și Bulgaria în subiectele legate de planificarea maritimă;
  • crearea unei viziuni și a unor obiective strategice pentru aria Mării Negre, luând în considerare și interacțiunea dintre teritoriu și mare;
  • elaborarea planului spațial maritim pentru aria transfrontalieră România-Bulgaria indentificată Mangalia – Șabla
  • contribuția la diseminarea largă a infomațiilor privind palnificarea spațială maritimă, Marea Neagră și bunele practici către toți actorii relevanți.

Parteneriatul proiectului condus de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene este format din 10 instituții principale din România și Bulgaria relevante pentru implementarea directivei de planificare maritimă spațială din punct de vedere al atribuțiilor și rolul acestora în domeniul planificării spațiale, al transportului (incluzând navigarea), al protejării mediului și al managementului zonelor costiere integrate: Ministerul Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice – Bulgaria, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – România, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” – România, Institutul Național de Cercetare şi Dezvoltare „Delta Dunării” – România, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC” – România, Universitatea Ovidius din Constanța – România, Institutul de Oceanologie – Academia de Științe a Bulgariei – Bulgaria, Agenția Executivă Administrare Maritimă – Bulgaria, Compania Națională de Porturi – Bulgaria.

Proiectul în valoare totală de 2.049.015,74 euro din care 1.639.212,59 euro- grant Comisia Europeană) prin intermediul Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), Perioada de implementare a proiectului: 24 de luni. Proiectul va fi finalizat pe data de 19 august 2017.

www.msp-platform.eu