Orice persoana implicata în implementarea si monitorizarea Programelor PHARE / Programului Operational Regional / Programelor de Cooperare Teritoriala Internationala poate trimite alerte în ceea ce priveste neregulile la adresa de e-mail: sesizari.proiecte@mdrap.ro.

Alertele privind neregulile pot fi transmise anonim sau sub semnatura, caz în care va fi pastrata confidentialitatea în ceea ce priveste identitatea expeditorului, iar acesta nu va avea nici o implicare în procesul de investigare a neregulii.

Cazurile de nereguli vor fi analizate si investigate de catre serviciile Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar decizia va fi transmisa în concordanta cu procedurile interne ale MDRAP si cu legea româna în vigoare.

În cazul în care sesizarea nu a fost rezolvata de catre MDRAP în termenul stabilit, alerta privind neregula constatata poate fi transmisa direct Responsabilului National cu Autorizarea Finantarii, la adresele de e-mail indicate ca puncte de contact: nao@mfinante.ro; naoinfo@mfinante.ro.

Prevenirea fraudelor în proiecte cu fonduri europene

Consolidarea unui sistem eficient de control pentru prevenirea fraudelor cu fonduri europene în noile state membre în perioada 2014 - 2020.
Studiu comparat: România, Bulgaria, Ungaria, Croația. Institutul pentru politici publice, mai 2015.
Studiul face parte din proiectul Effective coordination of control systems for preventing fraud with structural funds in new EU member states, implementat de Institutul pentru Politici Publice (IPP) și finanțat prin programul HERCULE III–2014–LEGAL TRAINING AND STUDIES, al Oficiului European pentru Luptă Anti-Fraudă din cadrul Comisiei Europene.

Ghid practic pentru beneficiarii proiectelor cu finanțare din fonduri europene structurale și de investiții în vederea prevenirii apariției neregulilor/fraudelor. Institutul pentru politici publice, iunie 2015.
Acest Ghid practic face parte din proiectul Effective coordination of control systems for preventing fraud with Structural Funds in New EU Member States, implementat de Institutul pentru Politici Publice (IPP) și finanțat prin programul HERCULE III – 2014 – LEGAL TRAINING AND STUDIES, al Oficiului European pentru Luptă Anti-Fraudă din cadrul Comisiei Europene.

Ghid practic pentru consolidarea cooperării interinstituționale în vederea identificării timpurii și prevenirii riscurilor de fraudă cu fonduri europene în procedurile de achiziție publică. Institutul pentru politici publice, iunie 2015.
Acest Ghid practic face parte din proiectul effective coordination of control systems for preventing fraud with structural funds in new EU member states, implementat de Institutul pentru Politici Publice (IPP) și finanțat prin programul HERCULE III – 2014 – LEGAL TRAINING AND STUDIES, al Oficiului European pentru Luptă Anti-Fraudă din cadrul Comisiei Europene.
 

Actualizat Vineri, 31 Iulie 2015