Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020, implementata in jumatate din administratia publica locala

Marti, 18 Iulie 2017

Aproape 50% dintre unităţile administrativ-teritoriale (UAT) ale României au implementat, în perioada noiembrie 2016-mai 2017, Strategia Naţională Anticorupţie (SNA), se arată în Raportul de monitorizare al SNA la nivelul administraţiei publice locale, elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE).

Astfel, gradul de aderare la valorile SNA a crescut semnificativ față de ciclul strategic anterior (2012-2015), de la 16,17% la 41,79% (în 6 luni de la adoptarea SNA 2016-2020). În acest sens, 1.349 de unități administrativ-teritoriale (din totalul de 3.228) au transmis declarațiile de aderare structurii de specialitate din minister şi, dintre acestea, 582 de primării și consilii județene și-au elaborat planuri de integritate. O posibilă explicație a gradului scăzut de transmitere a planurilor de integritate, diferit în mod semnificativ față de cel al adoptării declarațiilor de aderare, o poate constitui faptul că elaborarea planului este fundamentată pe analiza de riscuri și vulnerabilități la corupție și nevoi de intervenție specifice, activitate nouă în comparație cu ciclul precendent de implementare a SNA și considerată greoaie și dificil de parcurs în ciuda faptului că a fost transmisă tuturor UAT-urilor o metodologie în acest sens. De altfel, se observă că această etapă preliminară nu a fost parcursă de peste o treime dintre UAT-urile la nivelul cărora au fost elaborate planuri de integritate (dintre cele 582 care au transmis planurile, doar 361 au procedat și la analiza riscurilor și vulnerabilităților la corupție).

De asemenea, conform raportului de monitorizare, reiese că rata de raportare descrește semnificativ în funcție de tipul de UAT (de la consilii județene la comune), tendință identificată și în rapoartele de monitorizare aferente SNA 2012-2015. O posibilă explicație ar fi aceea că, la nivelul instituțiilor cu aparate administrative mai dezvoltate (consilii județene, primării de municipii), există resurse (umane, financiare, materiale) adecvate pentru susținerea acțiunilor prevăzute de mecanismul de monitorizare a implementării prevederilor SNA, față de primăriile de comune și orașe.

Raportul de monitorizare (M1) a implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie (SNA) 2016-2020 la nivelul administraţiei publice locale analizează cantitativ şi calitativ datele transmise de reprezentanții autorităților administrației publice locale în perioada noiembrie 2016 – mai 2017 și face o comparaţie cu perioada 2012 – 2015. Activitatea a fost realizată în baza Acordului de colaborare cu Ministerul Justiției (MJ) privind implementarea prevederilor SNA 2016-2020 la nivelul administrației publice locale, semnat pe 8 noiembrie 2016. Documentul și anexele aferente se regăsesc și pot fi consultate pe site-ul MDRAPFE, la secțiunea dedicată - Integritate și bună guvernare. Tot în această secțiune se regăsesc și rapoartele de monitorizare aferente SNA 2012-2015.

Raportul de monitorizare M1 a fost întocmit pe baza raportărilor privind implementarea SNA, transmise de către unitățile administrativ-teritoriale, concluziile acestuia urmând a fi incluse de către Secretariatul Tehnic al SNA din cadrul MJ în Raportul anual de monitorizare a implementării SNA la nivel național. Prin urmare, conform prevederilor SNA 2016-2020, autoritățile administrației publice locale au întreprins următoarele acțiuni: au adoptat declarația de aderare la valorile SNA, au realizat analiza riscurilor și vulnerabilităților la corupție și au identificat măsurile de remediere a acestora, au elaborat planul de integritate, au înaintat exemple de bune practici în prevenirea corupției.

În vederea implicării unui număr cât mai mare de UAT-uri în mecanismul de implementare a prevederilor SNA 2016-2020, MDRAPFE a întreprins o serie de activități menite să sprijine reprezentanții autorităților publice locale. Astfel, toate cele 3.228 de instituții ale administrației publice locale au fost contactate de către responsabilii desemnați de la nivelul MDRAPFE, iar aproximativ 2.000 de instituții raportoare au beneficiat de asistență tehnică în vederea operaționalizării SNA la nivelul instituției.

Prin urmare, se impune continuarea sprijinirii administrației publice locale în implementarea măsurilor de prevenire a corupției și instruirea personalului din cadrul autorităților locale pentru realizarea prevederilor SNA 2016-2020, astfel încât acesta să înțeleagă și să aplice corect măsurile și instrumentele de lucru (metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție). În acest sens, Raportul de monitorizare M1 conține și un Plan de acțiuni pentru perioada 2017-2020 care vor fi desfășurate de către MDRAPFE în vederea promovării și susținerii integrității, eticii și transparenței, precum și a prevenirii corupției la nivelul administrației publice locale.