PRECIZARI - Cod Administrativ

Luni, 4 Septembrie 2017

Ca urmare a informa┼úiilor ap─ârute în pres─â în leg─âtura cu prevederea din Codul Administrativ care face referire la func┼úiile de demnitate public─â, Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra┼úiei Publice ┼či Fondurilor Europene (MDRAPFE) face urm─âtoarele preciz─âri:

Func┼úia prefectului si subprefectului devine func┼úie de demnitate public─â. Potrivit Strategiei privind dezvoltarea func╚Ťiei publice 2016-2020, aprobat─â de Guvernul României prin HG nr. 525/2016, în contextul eforturilor României de îndeplinire a condi╚Ťionalit─â╚Ťilor ex-ante impuse de Comisia European─â, singurele func╚Ťii din administra╚Ťia public─â al c─âror statut juridic se modific─â sunt cele mai sus men┼úionate.

Statutul juridic al conduc─âtorilor serviciilor publice deconcentrate r─âmâne neschimbat, ace╚Ötia continuând s─â aib─â fie statut de func╚Ťionar public, fie statut de personal angajat cu contract individual de munc─â, aspecte înscrise în prevederile art. 120 al proiectului Codului administrativ publicat pe site-ul Ministerului Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene www.mdrap.ro.

Facem precizarea c─â atât statutul de func╚Ťionar public, cât ╚Öi cel de personal contractual nu pot fi ob╚Ťinute decât în urma câ╚Ötig─ârii unui concurs organizat cu respectarea regulilor de transparen╚Ť─â ╚Öi obiectivitate prev─âzute de Statutul func╚Ťionarului public, respectiv de Codul muncii. Atât Strategia privind dezvoltarea func┼úiei publice cât ╚Öi Programul de Guvernare 2017-2020 prevede c─â func┼úia de prefect si subprefect nu va mai face parte din categoria înal╚Ťilor func╚Ťionari publici, urmând s─â aib─â statut de func╚Ťii de demnitate public─â cu rang de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat.

EXTRAS DIN PROIECT

Statutul prefectului și al subprefectului

Art. 89(c2)

Func╚Ťiile de prefect ╚Öi de subprefect sunt func╚Ťii de demnitate public─â, asimilate din punct de vedere al drepturilor ╚Öi obliga╚Ťiilor cu func╚Ťiile de secretar de stat, respectiv de subsecretar de stat.

Numirea ┼či eliberarea din func┼úie a conduc─âtorilor serviciilor publice deconcentrate

Art. 120 (c34)

(1) Conduc─âtorii serviciilor publice deconcentrate sunt numi┼úi ┼či elibera┼úi din func┼úie prin ordin al conducerii ministerului de resort, respectiv al organului de specialitate al administra┼úiei publice centrale competente.

(2) Numirea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu sau de munc─â, dup─â caz, ale conduc─âtorilor serviciilor publice deconcentrate se comunic─â prefectului jude╚Ťului în care serviciul public deconcentrat este organizat sau are sediul ori prefectului municipiului Bucure╚Öti, dup─â caz, în termen de 15 de zile de la intervenirea acestora.

(3) Celelalte func┼úii de conducere ┼či func┼úiile de execu┼úie din cadrul serviciilor publice deconcentrate sunt supuse prevederilor P─âr┼úii a VI-a din prezentul Cod.

Dup─â cum se observ─â în art. 120 alin.(1), acest conduc─âtor de institu┼úie deconcentrat─â are fie raport de serviciu (func┼úionar public), fie contract de munc─â (personal contractual). Numirea lui este f─âcut─â de ministru de resort iar pentru cei din subordinea acestui director se aplic─â alin.(3), adic─â pentru subordona┼úi semneaz─â directorul de serviciu deconcentrat.