POR - A fost modificat Ghidul solicitantului pentru infrastructura de inovare si transfer tehnologic

Joi, 20 Septembrie 2018

Pe 19 septembrie 2018, prin Ordinul ministrului dezvolt─ârii regionale ╚Öi administra╚Ťiei publice, au fost aprobate o serie de modific─âri la Ghidul solicitantului. Condi┼úii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A/1 Axa prioritar─â 1, Prioritatea de investi╚Ťii 1.1, Opera╚Ťiunea A - Infrastructura de inovare ╚Öi transfer tehnologic.

Principalele modific─âri vizeaz─â:

1. Includerea drepturilor de superficie, dreptul de uzufruct, dreptul de folosin╚Ť─â cu titlu gratuit, împrumutul de folosin╚Ť─â (comodat), dreptul de închiriere/loca╚Ťiune pentru proiectele care nu includ lucr─âri de construire pentru care este necesar─â ob╚Ťinerea autoriza╚Ťiei de construire în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2. La implementarea proiectului, contribu╚Ťia financiar─â a solicitantului ╚Öi/sau a liderului de proiect ╚Öi/sau a partenerilor se asigur─â fie din resurse proprii, fie din resurse atrase, sub o form─â care s─â nu fac─â obiectul niciunui alt ajutor public. In acest sens, a fost actualizat ╚Öi ghidul specific aplicabil, fiind corelate prevederile acestuia cu hot─ârârea CMPOR nr. 94/26.06.2018.

3. Extinderea termenului la 90 de zile calendaristice, calculate de la data primirii de c─âtre solicitant a adresei privind demararea etapei precontractuale pentru situa╚Ťia în care este necesar─â actualizarea/emiterea Hot─ârârilor de Guvern pentru atestarea drepturilor reale aferente propriet─â╚Ťii publice.

4. Extinderea termenului pentru depunerea autoriza╚Ťiei de construire în cadrul proiectului în termen de maximum 6 luni de la semnarea contractului de finan╚Ťare.

5. Clarificarea în cadrul declara╚Ťiei de angajament a situa╚Ťiilor privind ob╚Ťinerea, transmiterea, men╚Ťinerea autoriz─ârii provizorii/acredit─ârii ca entitate de inovare ╚Öi transfer tehnologic în conformitate cu prevderile ini╚Ťiale ale ghidului specific.

6. Actualizarea aloc─ârilor regionale în cadrul apelului de proiecte, în conformitate cu hot─ârârea CMPOR nr. 96/26.06.2018.

Modific─ârile sunt publicate pe site-ul programului.

***

Programul Opera╚Ťional Regional 2014-2020 este unul dintre programele opera╚Ťionale implementate în România, cofinan╚Ťate din fondurile europene structurale ╚Öi de investi╚Ťii ┼či gestionate de Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra┼úiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.