Noi masuri bugetare pentru autoritatile publice locale

Joi, 1 Martie 2018

Guvernul a aprobat, în ┼čedin┼úa de ast─âzi, la propunerea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice, o Ordonan┼ú─â de urgen┼ú─â pentru adoptarea unor m─âsuri bugetare ┼či pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finan┼úele publice locale.

Conform actului normativ, se instituie posibilitatea ca unit─â┼úile administrativ-teritoriale s─â solicite, în perioada 2018-2019, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 500 de milioane de lei, cu tragerea împrumutului integral autorizat în anul 2019. Aceste sume vor fi utilizate exclusiv pentru finan┼úarea proiectelor necesare asigur─ârii pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate.

Pachetul minim de servicii publice, conform prevederilor Programului de Guvernare 2018-2020, presupune realizarea unor investi┼úii în urm─âtoarele domenii: s─ân─âtate, educa┼úie, ap─â-canalizare, energie termic─â ┼či electric─â, transport ┼či drumuri, salubrizare, cultur─â, sport, locuin┼úe.

Totodat─â, autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale vor putea ca, în anul 2018, s─â utilizeze excedentul bugetului local pentru a finan┼úa ┼či cheltuielile cu personalul, corec┼úiile financiare aferente proiectelor, sentin┼úele civile definitive, precum ┼či rambursarea împrumuturilor contractate. Acest lucru poate fi f─âcut doar în cazul în care aceste categorii de cheltuieli nu pot fi asigurate din veniturile proprii ┼či din sumele de echilibrare primite conform Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018.

Potrivit unei modific─âri adoptate în ╚Öedi╚Ťa de Guvern, contribu╚Ťiile de asigur─âri sociale ╚Öi impozitul pe venit aferente drepturilor de natur─â salarial─â declarate ╚Öi neachitate pân─â la 31 decembrie 2017 se achit─â anul acesta de c─âtre unit─â╚Ťile de înv─â╚Ť─âmânt preuniversitar de stat din bugetele unit─â╚Ťilor administrativ-teritoriale, din veniturile proprii ale acestora ╚Öi din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. În aceast─â categorie intr─â ╚Öi contribu╚Ťiile de asigur─âri sociale ╚Öi impozitul pe venit aferente drepturilor salariale câ╚Ötigate în instan╚Ť─â de personalul din înv─â╚Ť─âmântul preuniversitar de stat pân─â la 31 decembrie 2017.

De asemenea, în vederea debloc─ârii finan┼ú─ârii din credite a investi┼úiilor publice de interes local, unit─â┼úile sau subdiviziunile administrativ-teritoriale vor avea posibilitatea de a muta sume autorizate ca trageri pentru anul curent de la o finan┼úare rambursabil─â la alta în cadrul sumei totale autorizate pentru anul respectiv.

Aceste prevederi au fost aprobate deoarece bugetul de stat ┼či fondurile externe nerambursabile nu pot acoperi necesarul de finan┼úare al autorit─â┼úilor administra┼úiei publice locale, iar nefinalizarea unor proiecte în domeniul aliment─ârii cu ap─â sau al salubriz─ârii poate conduce la aplicarea unor produceri de infringement de c─âtre Comisia European─â, întrucât au fost asumate termene de conformare.