DLRC - Sesiune de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locala destinate comunitatilor marginalizate urbane

Marti, 22 August 2017

Ministerul Dezvolt─ârii Regionale, Administra╚Ťiei Publice ╚Öi Fondurilor Europene lanseaz─â Ghidul Specific privind depunerea ╚Öi selec╚Ťia Strategiilor de Dezvoltare Local─â (Etapa a II-a mecanismului DLRC), precum ╚Öi documentele-anexe Modelul-cadru pentru Strategiile de Dezvoltare Local─â ╚Öi Criteriile de evaluare ╚Öi selec╚Ťie a Strategiilor de Dezvoltare Local─â.

Astfel, în perioada 1 septembrie – 13 noiembrie 2017, Grupurile de Ac╚Ťiune Local─â din mediul urban, constituite ca asocia╚Ťie în baza O.G.nr.26/2000 pot depune Strategiile de Dezvoltare Local─â (SDL) elaborate în cadrul mecanismului Dezvoltare Local─â plasat─â sub Responsabilitatea Comunit─â┼úii.

Astfel, în cadrul acestui apel pot fi depuse spre selec╚Ťie ╚Öi finan╚Ťare atât strategiile care au beneficiat de sprijin preg─âtitor prin Programul Opera╚Ťional Capital Uman, cât ╚Öi strategiile elaborate cu resurse proprii, în condi╚Ťiile în care respect─â prevederile Ghidului.

Finan╚Ťarea disponibil─â pentru implementarea SDL este de cca. 189 mil. euro pentru ora╚Öele din regiunile mai pu╚Ťin dezvoltate ┼či 14 mil. euro pentru ora╚Öele din regiunea Bucure╚Öti-Ilfov, inclusiv municipiul Bucure╚Öti. Sprijinul financiar provine atât din POCU, Axa Prioritar─â 5, Obiectivul specific 5.1, cât ╚Öi din POR, Axa Prioritar─â 9, Obiectivul specific 9.1.

De știut:

Strategiile de Dezvoltare Local─â vor fi aduse la sediul MDRAPFE din Bucure╚Öti, Bulevardul Ion Mihalache nr.15-17, cl─âdirea Tower Center. Documentele vor fi depuse pe baza unei scrisori de înaintare, semnat─â de reprezentantul legal al GAL sau de un imputernicit al acestuia.

Pachetul pentru depunerea SDL va con╚Ťine urm─âtoarele acte:

  • Scrisoarea de înaintare a SDL (2 exemplare), având ca anex─â un OPIS al SDL (cuprins ╚Öi pagina╚Ťie), precum ╚Öi al anexelor depuse (cu pagina╚Ťie);
  • Copia actului de identitate al persoanei care depune SDL;
  • Împuternicire a persoanei care depune SDL, dac─â este cazul;
  • Un exemplar al SDL cu anexe, pe suport hârtie, precum ╚Öi alte trei exemplare cu anexele aferente, în format electronic.