Guvernarea Deschisă este unul dintre obiectivele majore ale României, ce decurg din prevederile constituționale, din legislația internă și din calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. Aceasta oferă cetățenilor posibilitatea de a avea un mai mare acces la informații și îi încurajează să participe la luarea deciziilor (consultări publice, propuneri, inițiative etc.)

Principiile fundamentale ce stau la baza Guvernării Deschise:

  • transparența guvernării
  • participarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor
  • colaborarea dintre instituțiile publice și cetățeni.

Datele deschise reprezintă o componentă importantă a Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă - un acord internaţional prin care guvernele statelor se angajează să susțină și să promoveze transparenţa, să combată corupţia, să utilizeze tehnologii noi – și sunt date puse la dispoziția cetățenilor de către autoritățile publice ce pot fi utilizate în mod liber, procesate, reutilizate și redistribuite de orice persoană sau organizație interesată.

Portalul http://data.gov.ro, realizat și gestionat de Guvernul României, cu scopul de a pune în aplicare inițiativa europeană Open Data, pune la dispoziția publicului un centralizator de date accesibile, reutilizabile si redistribuibile in mod liber, fără a ține cont de restricții de tipul drepturi de autor (copyright), patente sau alte mecanisme de control (Open Data).
Obiectivele principale ale portalului sunt consolidarea actului de guvernare şi dialogul cu cetăţenii.

MDRAPFE și instituțiile aflate în subordinea/sub autoritatea sa sunt parteneri activi în domeniul OGP, în ceea ce privește publicarea datelor deschise, seturile fiind actualizate periodic, conform termenelor asumate.