Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, având sediul în Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod postal 050706, titular al Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia, anunţă publicul interesat asupra emiterii deciziei etapei de încadrare conform căreia Programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Serbia nu necesită evaluare de mediu și urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Motivele care au stat la baza emiterii deciziei pot fi consulate pe site-ul Ministerului Mediului, la secțiunea special creată pentru această procedură de evaluare de mediu, link: http://www.mmediu.ro/categorie/evaluare-de-mediu-pentru-strategii-planuri-programe/.

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare, pe care le poate trimite în scris la sediul Ministerului Mediului, Bvd. Libertăţii nr. 12, Sector 5, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestui anunț.

Publicat Vineri, 2 Noiembrie 2018