REFORMA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Preocuparea pentru realizarea unei reforme reale a administrației publice din România a fost impusă de nevoia de dezvoltare și consolidare a capacității autorităților administrației publice centrale și locale, astfel încât acestea să poată funcţiona la standarde europene. Scopul final este creşterea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor - principalii beneficiari al tuturor acţiunilor întreprinse de administraţie.

În acest sens, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) elaborează și coordonează aplicarea  strategiilor, proiectelor şi instrumentelor care sprijină eforturile  autorităţilor administraţiei publice pentru atingerea obiectivelor și priorităților de reformă.

Priorităţi

  • Elaborarea Strategiei pentru consolidarea capacității administrației publice - instrument strategic cu rolul de a facilita identificarea, planificarea, gestionarea, monitorizarea şi evaluarea priorităţilor de dezvoltare la nivelul administraţiei publice din România. Strategia urmăreşte eficientizarea unităţilor administrativ-teritoriale şi reducerea decalajelor de dezvoltare, consolidarea capacităţii autorităţilor publice centrale și locale, consolidarea procesului decizional şi creşterea calităţii reglementărilor și, ca obiectiv final, creşterea calităţii serviciilor publice şi a accesului la acestea.
  • Dezvoltarea cadrului strategic pentru planificarea și implementarea Programării bugetare 2014-2020 în domeniul administrației publice și elaborarea Acordului de Parteneriat cu Comisia Europeană.
  • Codificarea legislației din administrația publică și simplificarea procedurilor administrative - acțiuni care vizează, pe de o parte, elaborarea Codului Administrativ și a Codului de Procedură Administrativă și revizuirea și sistematizarea principalelor acte normative aplicabile administrației publice locale, iar pe de altă parte, introducerea modelului costului standard pentru cetățeni.
  • Sprijinirea proceselor de regionalizare și descentralizare administrativă și financiară.
  • Dezvoltarea de concepte, instrumente și mecanisme de natură să genereze valoare adăugată în administrația publică: programele multianuale de modernizare (PMM), cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice (CAF), instrumente moderne de monitorizare și evaluare (ex. Balanced Scorecard - BSC), Rețeaua Națională de Modernizare (RNM).
Publicat Luni, 16 Septembrie 2013