REGIONALIZARE ȘI DESCENTRALIZARE

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) dezvoltă, sprijină și monitorizează implementarea acțiunilor și instrumentelor de consolidare a capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale şi coordonează tehnic procesul de reformă a administrației publice centrale și locale, descentralizare, regionalizare și reorganizare administrativ-teritorială a țării.

Pentru realizarea acestor obiective, MDRAP desfăşoară mai multe tipuri de activităţi:

  • Asigură cadrul instituțional necesar coordonării procesului de regionalizare–descentralizare, pentru implementarea măsurilor incluse în capitolul ”Dezvoltare şi administraţie” din Programul de Guvernare 2013-2016.
  • Fundamentează măsurile necesare pentru realizarea procesului de regionalizare-descentralizare.
  • Elaborează cadrul normativ necesar pentru continuarea procesului de descentralizare și pentru organizarea și funcționarea regiunilor. Analizează legislaţia care reglementează exercitarea competențelor de către autoritățile administrației publice centrale și locale şi identifică noile competențe care pot fi transferate autorităților  locale;
  • Dezvoltă, sprijină și monitorizează implementarea acțiunilor și instrumentelor care urmăresc consolidarea capacității administrative a unităților administrativ-teritoriale (municipii, oraşe, comune, sate şi sectoare).

Mai multe informații despre procesul de regionalizare-descentralizare

Publicat Luni, 16 Septembrie 2013