POSCCE (2007-2013)

Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE) are ca obiectiv general - creșterea productivității întreprinderilor românești, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile și reducerea decalajelor față de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivității UE...mai multe detalii

Publicat Vineri, 10 Februarie 2017